Nieuwe datum BLOMMENKINDERS MUZIEKQUIZ 2020

In verband met de Corona uitbraak wordt de Blommenkindersmuziek quiz verplaatst naar zaterdag 10 oktober 2020. (onder voorbehoud). Noteert u deze datum vast in uw agenda. Later meer nieuws hierover.