GROTE DANK

Dankzij de fantastische medewerking en inzet van al onze leveranciers, artiesten, partners en vrijwilligers zijn wij er in geslaagd om vrijwel het gehele programma van Blommenkinders Festival 2020 integraal te kunnen verplaatsen naar 18 juli 2021. Hiervoor zijn wij als organisatie ontzettend dankbaar. Heel graag tot volgend jaar!!