1. Uitsluitend toegang tot het festivalterrein met een geldig toegangsbewijs.
 2. U bent verplicht uw legitimatiebewijs te tonen indien de beveiligingsdienst hier om verzoekt.
 3. Indien de beveiligingsdienst u wenst te fouilleren, bent u verplicht dit toe te staan.
 4. U dient te allen tijde aanwijzingen van personeel, beveiligers en EHBO-medewerkers op te volgen.
 5. Het is niet toegestaan eigen drank en/of voedsel mee te brengen op het terrein.
 6. Bij dronkenschap kan u de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd of ontzegd.
 7. Het is niet toegestaan (soft)drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 8. Het is niet toegestaan wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden bij u te dragen.
 9. Ongewenste voorwerpen worden direct in beslag genomen.
 10. Het is verboden agressief gedrag tegen festivalbezoekers en/of personeel te vertonen.
 11. Discriminerende en/of beledigende uitlatingen worden niet getolereerd.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of verlies van geld of goederen en ook niet voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens uw verblijf.
 13. Kinderen onder 13 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 14. Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar huisdier.
 15. Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op het terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen toestemming van de organisatie.
 16. Gekochte toegangsbewijzen en/of consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 17. Koop je Blommenkinders Festival E-tickets alléén via de officiële verkoopsite Eventix. Zo koop je veilig kaarten en weet je zeker dat je niet teveel betaalt.
 18. Alleen de op de dag van het festival gekochte Blommenkinders consumptiemunten zijn op diezelfde dag geldig van 12.30 tot 23.00.
 19. Van bezoekers kunnen foto- en/of filmopnamen worden gemaakt op het festivalterrein. Iedereen die het festival betreedt stemt toe om gefilmd of gefotografeerd te worden. Een deel van het foto- en filmmateriaal wordt op deze website www.blommenkinders.nl gepubliceerd. Na publicatie kunt u eventueel uw bezwaar hiertegen kenbaar maken via info@blommenkinders.nl waarna het beeldmateriaal door ons zal worden verwijderd.
 20. Wij hanteren de AVG privacyregels. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwerking van onze administratie.
 21. Blommenkinders Festival volgt de wet en richtlijnen op van de Nederlandse Rijksoverheid die gelden ten aanzien van COVID-19.
  Mocht wegens COVID-19 het festival geen doorgang kunnen vinden, dan kun je middels onze ticketprovider Eventix restitutie aanvragen.